ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว 1

พื้นที่เขียนข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว 2

พื้นที่เขียนข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว 3

พื้นที่เขียนข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมไหว้ครู
กิจกรรมไหว้ครู

ดร.พุทธพงษ์ พงษ์พวงเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)

กิจกรรมไหว้ครู
กิจกรรมไหว้ครู

ดร.พุทธพงษ์ พงษ์พวงเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) พร้อมคณะครู

กิจกรรมไหว้ครู
กิจกรรมไหว้ครู

พิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)

กิจกรรมไหว้ครู
กิจกรรมไหว้ครู

ดร.พุทธพงษ์ พงษ์พวงเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) พร้อมคณะครู และนักศึกษาฝึกประสบการณ์