โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)

ตำบล ในเมือง 

อำเภอ เมืองนครพนม

จังหวัด นครพนม

รหัสไปรษณีย์  48000

โทรศัพท์ :  042-511271

โทรสาร :  042-520472

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)